PnP Systems

NEWS

2017-11-15

ZAPYTANIE OFERTOWE – wytworzenie projektu graficznego i wizualizacji (mockupu) modułu interfejsu użytkownika

W związku z realizacją Projektu pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ogłaszamy postępowanie zakupowe dotyczące wytworzenie projektu graficznego i wizualizacji (mockupu) modułu interfejsu użytkownika (zadanie 8) niezbędnych do realizacji projektu.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

2017-11-13

ZAPYTANIE OFERTOWE – wytworzenie modułu raportowego systemu

W związku z realizacją Projektu pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ogłaszamy postępowanie zakupowe dotyczące wytworzenia modułu raportowego systemu (zadanie 7) niezbędnego do realizacji projektu.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

2017-10-23

ZAPYTANIE OFERTOWE – pracownik zespołu projektowego (3)

W związku z realizacją Projektu pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ogłaszamy rekrutację na pracownika zespołu projektowego (1).

 

Szczegóły w załączeniu.

Read more →